Tohoročná zima bola mierna a krátka...
ani snehu sme si neužili...
...ale aj tak sme netrpezlivo očakávali jar.
Nakoniec sme sa jej dočkali...

  Veď sa na to s Fannynkou pozrite aj vy!

Takto prišla jar do našej záhradky...