Svoje odkazy, otázky, správičky či fotky nám zasielajte na našu adresu:

yorkiefan@pc3000.sk