Výstavné minimum - známky, skratky a triedy.

Hodnotenie v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a veteránov:
V
– výborná
VD
– veľmi dobrá
D
– dobrá
Dostatočný
Nedostatočný
Vylúčený z posudzovania

Za týmto písmenom je u prvých 4 psíkov napísané aj poradie, ktoré vo svojej triede získali (napr. V1, V2, VD3, VD4).

Hodnotenie v triede dorastu:
VN
– veľmi nádejný, N – nádejný


CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých,
CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy,
Res. CAC – druhý pes za psom, čo získal CAC,
CACIB – čakateľstvo na Medzinárodného šampióna krásy (Certifikat d´aptitude au championat international de beauté),
Res. CACIB – Reserve CACIB (druhý pes za psom, čo získal CACIB)
,
BOB – Víťaz plemena (Best of Breed),
BOG – Víťaz skupiny FCI (Best of Group),
BOD – Najlepší pes dňa (Best of Day),
BIS – Víťaz výstavy (Best in Show).

JCH - šampión krásy mladých (Na získanie je potrebné – v SR 3 x CAJC, alebo 2 x CAJC + 1 x CAC a splnenie ďalších podmienok podľa
http://www.skj.sk/samp_m.html ).

CH – šampión krásy (Na získanie je potrebné - v SR 4 x CAC a splnenie ďalších podmienok podľa
http://www.skj.sk/sampion_SR.html ).

GCH – Grandšampión krásy (Na získanie je potrebné – v SR 3 x CAC v triede šampiónov a splnenie ďalších podmienok podľa
http://www.skj.sk/samp_grand.html ).

ICH – Interšampión (Na získanie je potrebné získať 4 x CACIB, v troch rôznych krajinách a od troch rôznych rozhodcov, medzi prvým a posledným ocenením musí byť dodržaný časový odstup 12 mesiacov a 1 deň.)

CHS – chovateľská stanica

Na jednej výstave možno psa prihlásiť len do jednej triedy, a to:
a) šteniec – vek v deň výstavy 3-6 mesiacov,
b) dorastu – vek v deň výstavy 6-9 mesiacov,
c) mladých – vek v deň výstavy 9-18 mesiacov,
d) strednej – vek v deň výstavy 15-24 mesiacov,
e) otvorenej – vek v deň výstavy od 15 mesiacov (bez zreteľa na vykonané skúšky a skôr získané výstavné ocenenia),
f) pracovnej – vek v deň výstavy od 15 mesiacov, prístupná jedincom s uznanou skúškou z výkonu
g) šampiónov – vek v deň výstavy od 15 mesiacov (prístupná jedincom s titulom národný alebo medzinárodný šampión), otvára sa na špeciálnych, národných, celoštátnych a medzinárodných výstavách,
h) čestná – prístupná pre psy a suky s titulom národný alebo medzinárodný šampión krásy, klubový a národný víťaz – neudeľuje sa v nej CAC, ani CACIB,
i) víťazov – vek v deň výstavy od 15 mesiacov (prístupná jedincom s titulom národný šampión, národný víťaz, klubový víťaz), môže sa otvoriť na všetkých typoch výstav okrem medzinárodných,
j) veteránov – vek v deň výstavy najmenej 8 rokov,
k) mimo konkurencie – v tejto triede možno vystavovať psy bez nároku na klasifikáciu a poradie.